Zamówienia publiczne

Zapytanie ofertowe nr 1/2016

Centrum Kultury i Sztuki
ul. Reymonta 33,
96-100 Skierniewice

 

zaprasza do złożenia oferty na:
Modernizacja maszynowni wentylacyjnej dla systemu wentylacji i chłodzenia dużej sali kina POLONEZ